Toneelkring Hand in hand - Repertoire - Het gezin van Paemel.

Juni 1998

Het gezin van Paemel

Auteur : Cyriel Buysse
Regie : Arthur MerckxIn 1973 vierde “Hand in Hand” zijn zilveren jubileum met Buysses’s ‘Gezin van Paemel.
Dit stuk luidde meteen de grote doorbraak in van onze toneel kring.
Het was dan ook voor de hand liggend dat ons gouden jubileum met het hernemen van deze klassieker zou gevierd worden.
Er was echter een “maar”…. “
Het gezin” staat of valt met vader van Paemel en Hector Blancquaert, de onvergetelijke vader van 1973 was er niet meer.
Na rijp overwegen zou regisseur A.Merckx het aandurven boer van Paemel te laten spelen door Jules Blancquaert, 68 jaar, nooit echt toneel gespeeld, die het na enig aandringen aandurfde in de voetsporen te treden van zijn betreurde broer.
En hoe! Zeven onvergetelijke opvoeringen schitterde Jules, en met hem de hele bezetting, op de gedroomde openluchtlocatie van de oude hoeve, gesitueerd Overheet 24. De boerderij staat er nog altijd even verlaten als toen.
En telkens weer zie ik, doorheen het hek, Jules over het erf stappen.
Onvergetelijk.

Met dank aan: Arthur Merckx - auteur van "Kroniek van een dorpstoneel"
<< Terug naar repertoire overzicht