Toneelkring Hand in hand - Repertoire - Erop of eronder.

Maart 2002

Erop of eronder

Auteur: John Godber
Regie: Sabine De LathauwerEn daarmee huisden wij opnieuw in de parochiezaal, zoals dat in het eerste helft van de jaren tachtig reeds het geval was. Het zou een beetje aanpassen worden, maar dat was Hand in Hand ondertussen al gewend. Voor ons publiek, grotendeels leden van het zwakke geslacht, was het ook aanpassen want wie weet hier iets af van rugby?
Dat hoort thuis op de Britse eilanden, het Zuiden van Frankrijk en enkel andere verre uithoeken van deze wereld. “Erop of eronder” vertelt het wedervaren van café ploeg “De Korenschoof”, een bont allegaartje van professionele tooghangers die buiten hun wil in een gewaagde weddenschap worden betrokken. Gedaan met pintelieren, er moet gewerkt worden. Op dus naar het fitness-center, je moet ergens beginnen.
Daarmee was onze bond goed begonnen op ons nieuw terrein. Er werd alvast een afspraak gemaakt voor november 2002.
Met dank aan: Arthur Merckx - auteur van "Kroniek van een dorpstoneel"
<< Terug naar repertoire overzicht