Toneelkring Hand in hand - Woordje van de voorzitter

Na het uitwuiven van onze voorzitter Rita De Bruyne moest er een nieuwe voorzitter verkozen worden. De keuze was snel gemaakt en werd unaniem goedgekeurd. Daarom stelt zij zich graag aan u voor, de nieuwe voorzitter van Hand in Hand:      Chris Blancquaert.

 

Als 10-jarige vond ik het altijd heerlijk om mee te mogen naar de toneelvoorstellingen in Zaal Kets. Thuis was ik het ook die steeds de tekstrollen van mijn vader overhoorde zodat ik tijdens de voorstellingen zijn tekst vaak beter kende dan hijzelf. Logisch dus allicht dat ik als 16-jarige zelf mijn eerste schuchtere stapjes op het toneelpodium zette. Ondertussen heb ik er mij al lang bij neergelegd dat ik niet meer de rol van jongste dochter of dienstmeisje zal toebedeeld krijgen. Wij zijn nu immers 35 jaar verder…. Toen men mij onlangs vroeg om de taak als voorzitter van Rita De Bruyne over te nemen heb ik sterk geaarzeld.

 Rita heeft zich gedurende al de jaren van haar voorzitterschap voor meer dan 100% ingezet om van ‘Hand in Hand’ een nog bloeiender toneelgezelschap te maken. Geen eenvoudige opdracht. Ik weet mij echter omringd door competente mensen waarop ik kan rekenen en die mijn taak als voorzitter een stuk lichter zullen maken. Naast Rita en echtgenoot Jean waren er nog verscheidene mensen die hun toneel-activiteiten op een lager pitje wilden zetten. Hierdoor was het ruim een jaar opvallend stil op toneelgebied in Berlare. Dit betekent echter geenszins dat we ondertussen stil hebben gezeten. Er werd druk vergaderd, nieuwe afspraken werden gemaakt, nieuwe contacten werden gelegd om de jarenlange toneeltraditie van ‘Hand in Hand’ verder te kunnen zetten.

 Een aantal nieuwe, jonge mensen kwamen de groep versterken en zij bleken ondertussen zeer waardevolle medewerkers. Een toneelproductie brengen omvat immers heel wat meer dan alleen de spelers. De mensen die zorgen voor decor, verlichting, geluid, rekwisieten, kleding, grime en de vele andere taken zijn even onmisbaar. Ondertussen hebben we terug een groep enthousiaste en gemotiveerde mensen die vast van plan zijn u opnieuw regelmatig toneelplezier te brengen.

Chris Blancquaert